• laptop cũ, thiết kế web, thiet ke web
  • Quy trình sản xuất